Scroll

Hakkımızda

TİVAK Vakfı

Bu Vakfın adı Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Vakfı olup, kısaltılmış adı "TİVAK" tır. Yüksek İhtisas Üniversitesinin gelişmesini sağlayacak hizmetler sunmak, bunun için yeni kaynaklar bularak maddi ve manevi katkıda bulunmak ve desteklemek; ayrıca Türkiye'de Üniversite eğitiminin gelişmesi ve kalitesinin yükselmesi için çalışmak üzere kurulmuştur.

Amaçlarımız

Yüksek ihtisas Üniversitesi'ne gerekli olan hertürlü araç ve gerecin, tıbbi bakım ve onarımının yapılabilmesi için her türlü ilaç ve aletin tıbbi malzemenin sağlanması,
Tedavi hizmetlerinde kullanılan hastane malzemelerinin modernizasyonu için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu amaçla malzeme ithal etmek ve Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne bağışta bulunmak.
Yüksek İhtisas Üniversitesi personeli, vatandaşların koruyucu sağlık ve tedavi konularında eğitilmeleri amacıyla her türlü konferans, seminer, kurs, kongre ve diğer toplantıları düzenlemek,
Vakfın gayesine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında yapılacak bilimsel eğitim ve araştırma projelerini maddi ve manevi desteklemek,
Sağlık Hizmetleri alanında tahsil yapan veya yapacak olan öğrencilere burs sağlamak, burs vermek ve başarılı olanları maddi ve manevi ödüllendirmek,
Tedaviye muhtaç ve mali durumları uygun olmayan hastaların tedavileri hususunda maddi manevi yardımcı olmak,
Gayeye uygun araştırma ve tedavi kurumlan açmak, işletmek,
Yüksek İhtisas Üniversitesi'nin temizliği ve hasta bakımı hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, maddi destekte bulunmak,
Kreş bakımevi, çocuk yuvası ve sağlık merkezi gibi her türlü sosyal hizmet kurumlarının açılması, hastane kiralanması, işletilmesi, araç, gereç ve personel temini,
Yüksek düzeyde eğitim yapılabilmesi ve modern uygulamaların gerçekleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışından otorite ayılabilecek elemanların getirilmesi,
Yüksek ihtisas Üniversitesi'nin besin, yakıt, su ihtiyacının sağlanması, aydınlatma giderleri gibi temel giderlerine maddi, manevi katkıda bulunulması,
Yüksek ihtisas Üniversitesi'nin gelişmesini sağlayacak her türlü çalışma yapılması ve bu tür çalışmalara maddi, manevi destek olunması. Vakfın gayeleri olarak kabul edilmiştir.

TİVAK BAŞKANI

Erol USTA

Bşk. Yrd. Ercan TIRAŞ

Mustafa BEKLER

Sevim ÖZYURT

Harun ARSLAN

Prof.Dr. Cavit CEYLAN

Prof.Dr. Musa AKOĞLU

Prof.Dr. Erdal Birol BOSTANCI

Prof.Dr. Mehmet YURDAKUL

Duyurular

İletişim

İletişim

Adres : İlkbahar Mah. 2190 Bulvar No:12/A Çankaya/Ankara

E-mail : info@tivak.com.tr

Web Sitesi : Yüksek İhtisas Üniversitesi